นันโทปนันทสูตรคำหลวง

ทำนองแต่ง  – ใช้ร่ายยาว แทรกคาถาบาลี ตอนท้ายเป็นโคลงสี่สุภาพ
เรื่องย่อ – เมื่อครั้งพระพุทธองค์ประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร อนาถบิณฑิกเศรษฐี มีศรัทธาอาราธนาพระพุทธเจ้าและสาวกไปรับบิณฑบาต ก่อนถึงกำหนดพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะทรมาน พระยานาคนันโทปนันท์ ให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิ จึงแสร้งนำพระสงฆ์สาวก ๕๐๐ รูป เหาะข้ามศรีษะพระยานาคไป พระยานาคโกรธมากจึงนำบริวารไปยังเขาพระสุเมรุ นิมิตกายใหญ่แผ่พังพานคลุมฟ้าดินไว้ให้มืด พนะสาวกทั้งนั้นรับอาสาปราบ  แต่พระพุทธองค์ตรัสอนุญาตแก่ พระโมคคัลลาน์ พระโมคคัลลาน์ ต่อฤทธิ์กับพระยานาคจนสามารถคุมตัวมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและยอมสมาทานศีลห้า แล้วพระพุทธองค์ทรงนำพระสงฆ์สาวก ไปรับบิณฑบาตที่บ้าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ตามที่ทรงรับนิมนต์ไว้  ตอนจบได้บอกนามผู้แต่งอีกครั้งหนึ่ง
ข้อคิดเห็น – นันโทปนันทสูตร มีทำนองแต่งคล้ายมหาชาติคำหลวง คือ แทรกคาถาบาลีไว้แล้วเดินความเป็นไทย ใช้ถ้อยคำโวหารคมคายเหมาะสม อุดมด้วยคำแผลงอันไพเราะ แต่การที่มีผู้นิยมรู้จักน้อยกว่ามหาชาติคำหลวง เพราะเนื้อเรื่องด้อยกว่ากัน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s