กวีวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

กวีและวรรณคดีที่สำคัญ มีดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

โคลงชะลอพุทธไสยาสน์

เจ้าฟ้าอภัย

โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์

  1. นันโทปนันทสูตรคำหลวง
  2. พระมาลัยคำหลวง
  3. กาพย์เห่เรือ
  4. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
  5. กาพย์ห่อโคลงนิราศ
  6. เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

เจ้าฟ้ากุณฑล

บทละครเรื่องดาหลัง

เจ้าฟ้ามงกุฎ

บทละครเรื่องอิเหนา

พระมหานาควัดท่าทราย

  1. ปุณโณวาทคำฉันท์
  2. โคลงนิราศพระบาท

หลวงศรีปรีชา

กลบทสิริวิบุลกิติ

ไม่ทราบนามผู้แต่ง

บทละครนอก

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s