ต้นหูกวาง

ชื่อทางพฤกษศาสตร์  :  Terminalia  Catappa,  Linn
วงศ์  :  COMBRETACEAE
ชื่อที่เรียก  :  ในไทยทั่วไปเรียก  หูกวาง  ภาคใต้เรียก  โคน,  ดัดมือหลุมบัง
พายัพเรียก  ตาปัง
ลักษณะ  :  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง  มีกิ่งก้านแตกแผ่ออกไปรอบต้นเป็นชั้นๆ
ดูคล้ายฉัตร  ถ้าต้นงามจะแตกแผ่ออกเป็น  2-3  ชั้น  สวยดี  ใบโตใหญ่
รูปลักษณะคล้ายหูกวางจริงๆ  แต่โตกว่าหูของกวาง  จึงเรียกว่าต้น
หูกวาง  ใบเขียวแก่และหนา  ใช้เป็นไม้ร่มดี  ดอกเป็นช่อเล็กๆ  ยาวๆ
แกมเขียวๆ  เหลืองๆ  มีผลเกิดจากดอกกลมเเบนๆ  มีสันขึ้นเป็นปีก
โดยรอบ  เมล็ดในโต  รับประทานได้เป็นอาหาร
การเจริญเติบโต  :  เป็นไม้ที่เกิดตามป่าราบทั่วๆไป  ปลูกตามบ้านตามวัด
เป็นไม้ร่มบังแดดได้ดี  เพราะใบมีพุ่มงาม  ขึ้นได้ในดินทุกภาคของ
ประเทศไทย  ขยายพันธ์ด้วยการเพาะเมล็ด
ประโยชน์  :  ใช้เป็นร่มไม้ได้ดีมาก  แต่ไม่ใคร่มีใครปลูกใกล้ตัวอาคารบ้าน
เรือน  ยิ่งเป็นตึกยิ่งไม่หน้าปลูก  เพราะเป็นไม้โตเจริญเร็ว  ร่กจะดันตัว
อาคารทำให้ตัวอาคารแตจกหรือร้าวเสียหายหมดใบแก่ให้สีขี้ม้าและนำมาใช้ในการย้อมผ้าได้
เมล็ด  นำเอามาทำเป็นอาหารรับประทานได้  ต้นหูกวางนี้มีชื่อทางการค้า
ว่า  indian almond.
ใช้รับประทานแก้ขัดเบา   แก้นิ่ว  

ต้นไม้ประจำจังหวัด ตราด
ชื่อพันธุ์ไม้ หูกวาง
ชื่อสามัญ Bengal Almond, Indian Almond, Sea Almond
ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia catappa Linn.
วงศ์ COMBRETACEAE
ชื่ออื่น โคน (นราธิวาส), ดัดมือ ตัดมือ (ตรัง), ตาปัง (พิษณุโลก, สตูล), ตาแปห์ (มลายู-นราธิวาส), หลุมปัง (สุราษฎร์ธานี), หูกวาง (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 8–25 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งแตกรอบลำต้นตามแนวนอนเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ตอนปลายกิ่ง ใบรูปไข่ ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบสอบแคบ เว้า ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ขนาดเล็ก สีขาวนวล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ผลเป็นรูปไข่หรือรูปรีป้อมๆ แบนเล็กน้อย เมื่อแห้งสีดำคล้ำ
ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี
ถิ่นกำเนิด ป่าชายหาด หรือตามโขดหินริมทะเล

คำขวัญประจำจังหวัดตราด

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s