โคลงนิราศ

Posted: กันยายน 21, 2012 in โคลงนิราศ
๏ เก้าคํ่ายํ่ารุ่งร้น เรืองแสง
พลแห่พัตราแลง เถือกก้า
ฆ้องคึกบันดาลแสยง เสียงปี่
หน้าพี่ตรวจถ้วนหน้า ขาดหน้านางเดียว ฯ
  Read the rest of this entry »
โฆษณา

เป็นประวัติสั้นๆของความเป็นมาของอยุธยา เชิญชมได้เลยค่ะ

ฟังเพลงนี่แล้วคิดอย่างไรบ้างค่ะ  คอมเม้นต์ได้ค่ะ

ความเป็นมา

Posted: กันยายน 15, 2012 in กาพย์เห่เรือ

หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคตแล้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘ พระเอกาทศรถ ก็ครองราชสมบัติแทน ท่านบอกว่าสมัยพระเอกาทศรถ หลานสาวพระยาราม (ความจริงหลานสาวพระยารามก็เป็นหลานสาวพระยาเกียรติด้วย เพราะคุณหลานเรียกทั้งสองว่าเจ้าคุณปู่เหมือนกัน เป็นอันว่าหลานสาวพระยาราม พระยาเกียรติ) ชื่อ สีมา เป็นสาวรุ่นได้เข้าเป็นสนมเอกของพระเอกาทศรถ เป็นสมัยใกล้ที่พระเอกาทศรถจะสวรรคต เป็นสนมเอกได้สองปีเศษ พระเอกาทศรถท่านก็สวรรคต Read the rest of this entry »